Mission and Vision

MISSION

 

Mapalakas ang kasalukuyang negosyo ng mga namumuhunan sa barangay, programa sa agrikultura, mabigyan ng magandang edukasyon ang mga out-of-school youth at iba pang walang kakayahang makapag-aral. Makitang malinis ang kapaligiran para na rin sa kalusugan ng mamamayan at mapalakas ang katarungang pang barangay.

 

VISION

 

Maipakita at madama ng mga maninirahan at dumadayo sa ating barangay na ang ating barangay ay may maunlad na negosyo. Mga kabataan na nagsisikap na makatapos sa kanilang pag-aaral na alam natin na ito lang ang sandata nila sa pagtahak ng buhay. Malinis na kapaligiran para makaligtas sa anumang sakit at naniniwalang tumutugon sa mga batas na umiiral.

Comments