BARANGAY HYMN‎ > ‎

Barangay Resolutions

Kautusan Blg. 005, S. 2008

“Pagpapatala ng mga umuukupa sa mga paupahang bahay o gusali sa nasasakupan ng Barangay Cupang Proper, Lungsod ng Balanga, Bataan”.

Kautusan Blg. 003, S-2009

“Isang kautusan na nag-aatas na gawing One-Way Traffic ang Daang M. H. del Pilar magmula sa Daang Ramos hanggang Barangay Hall ng Cupang Pproper sa lahat ng behikulong may motor na may tatlong (3) gulong pataas sa mga araw na may pasok ang mga bata sa Mababang Paaralan ng Cupang Proper, Lungsod ng Balanga”.

Kautusan Blg. 004, S-2009

“Isang kautusan na nagbabawal sa pagparada ng anumang uri ng sasakyang de motor na may dalawang (2) gulong pataas kasama na ang bisikleta sa harapan ng Pamilihang Barangay ng Cupang, Barangay Cupang Proper, Lungsod ng Balanga “.

Kautusan Blg. 005, S-2009

“Isang kautusan na nagbabawal sa pagparada ng anumang uri ng sasakyang de motor na may tatlong (3) gulong pataas limang metro malapit sa lahat ng kantong nasasakupan ng Barangay Cupang Pproper, Lungsod ng Balanga”.

Kautusan Blg. 006, S-2009

“Isang kautusan na nagtatakdang magpakita ng pagkakakilanlan at pagpapatala ng kanilang mapagkakakilanlan sa barangay ang lahat ng ambulant vendor, namimili ng bote at bakal at iba pang mga kauri nito, na hindi residente ng Barangay, Cupang Proper, Lungsod ng Balanga, sa tuwing sila ay maalalako ng kanilang paninda o mamimili ng bote, bakal o ano mang uri ng kanilang mabibili sa nasasakupan ng Barangay Cupang Proper, Lungsod ng Balanga”.
Subpages (1): EXECUTIVE ORDER (2014)
Comments