BARANGAY HYMN

CUPANG PROPER HYMN

Punong matatag ang pagkakatubo

Tubig, pag-ibig araw-araw idinidilig

Paglago'y naging lilim ng aming puso

At naging sandigan ng mamamayan

 

Kabutihan bunga ng aming pag-unlad

Kagandahang asal aming kinamulatann

Diyos ama'y gabay sa tuwid na isipan

Sumulong sa pag-unlad biyaya'y naging maluwag

 

(KORO I)

Cupang Proper, Cupang Proper

Kayamanan sa bawat mamamayan

Kabighabighani at katangi-tangi

 

Pamayanang magalang sa bawat isa

Pagnanais masidhi sa lalong pag-angat

Kaya't makiisa sa magandang layunin

Tayong lahat tungo sa kaginhawahan

 

(KORO )

Cupang Proper, Cupang Proper

Walang hahadlang, walang pipigil

Sa tuloy-tuloy mong pag-asenso

Buhay ay laan upang ika'y paglingkuran

                                                                          (REPEAT KORO I)
Comments